Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Villa Viola

Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden van Villa Viola (hierna: ‘de algemene voorwaarden’) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot het vakantiehuis en andere faciliteiten, die wordt verhuurd en geleverd door Villa Viola.
 2. Op verzoek wordt een exemplaar van deze algemene voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gasten.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt onder het begrip “gast” verstaan: de persoon of organisatie die met Villa Viola een huurovereenkomst sluit met betrekking tot de huur van een vakantiewoning/vakantiehuis en/of het stallen van een of meerdere paarden.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht een (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Villa Viola wijst alle algemene voorwaarden waarnaar een gast verwijst of door gast worden gebruikt van de hand.
 5. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig als Villa Viola en gast dat schriftelijk overeenkomen.

Het verblijf op Villa Viola

 1. Villa Viola is staande en gelegen aan de Sprengenweg 35, 8161 ND te Epe.
 2. Het vakantiehuis mag slechts gebruikt worden door het maximaal aantal personen dat op de website van Villa Viola staat vermeld.
 3. Gasten dienen de instructies van Villa Viola of de door Villa Viola ingeschakelde beheerder op te volgen.
 4. Villa Viola hanteert voor het vakantiehuis binnenshuis een niet-rokenbeleid. Buiten roken is toegestaan, mits anderen hiervan geen last ondervinden en gezien de bosrijke omgeving is voorzichtigheid geboden.
 5. Als een gast toch rookt in het vakantiehuis Villa Viola dan wordt een bedrag van € 250,- in rekening gebracht ter dekking van de extra schoonmaakkosten.
 6. Het is niet toegestaan om open vuur te maken, behalve in de aanwezige barbecue.
 7. In Villa Viola is maximaal één huisdier welkom.
 8. Villa Viola aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in verband met diefstal, ongevallen of schade aan eigendommen, verduistering of verlies van zaken van gasten welke zich in en rond het gehuurde vakantiehuis bevinden.
 9. Van de gasten van het vakantiehuis Villa Viola wordt verwacht dat zij verantwoordelijk en oplettend met de geboden spullen omgaan.
 10. Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van Villa Viola dienen door de gast onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan Villa Viola.
 11. Een gast huurt een vakantiehuis per dag en heeft toegang tot het vakantiehuis op de gereserveerde dag vanaf 14:00 uur.
 12. Het vakantiehuis moet opgeruimd en leeg door gast opgeleverd worden tussen 08:00 en 10:30 uur op de dag van vertrek.
 13. Villa Viola verzorgt de eindschoonmaak, de daarmee gepaard gaande kosten zijn verplicht voor rekening van de gast.
 14. Gast ontvangt een sleutel van de bij Villa Viola gehuurde vakantiehuis. Deze wordt ingeleverd bij vertrek. Gast is zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de toegangsdeur(en) van het vakantiehuis. Eventueel verlies van een sleutel is voor rekening van de gast (€ 25,-) en zal bij uitchecken contant voldaan worden.

De reservering bij Villa Viola

 1. Reserveringen bij Villa Viola zijn definitief. Een herroepingsrecht (de zogeheten bedenkperiode) van 14 dagen, is (overeenkomstig artikel 6:230p Burgerlijk Wetboek) niet van toepassing op de overeenkomsten die een gast sluit met Villa Viola.
 2. Villa Viola neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan 18 jaar zijn niet geldig.
 3. Reserveren geschiedt via de website, telefonisch of per e-mail en op basis van beschikbaarheid. Bij het plaatsen van een reservering is de beschikbaarheid zoals deze getoond wordt op de website www.villa-viola.nl leidend.
 4. Na ontvangst van een reserveringsverzoek stuurt Villa Viola een bevestiging per email, waarmee de reservering definitief is.
 5. Bij het plaatsen van de reservering vraagt Villa Viola uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor de reservering. Villa Viola gaat zorgvuldig met deze gegevens om zoals gast kan lezen in de privacyverklaring van Villa Viola op onze website.
 6. De betaling geschiedt via het reserveringssysteem op onze website. De gast krijgt voor elke reservering een bevestiging per e-mail.
 7. De tarieven zijn te vinden op de website van Villa Viola.
 8. Betaling van de huursom dient te geschieden als volgt:
  1. Direct na ontvangst van de bevestiging van een reservering: 50% van het totaalbedrag.
  2. 14 dagen voor de aankomstdatum: de resterende 50% van het totaalbedrag vermeerderd met de borg.
 9. Bij voortijdig vertrek door een gast uit het vakantiehuis vindt geen restitutie plaats.
 10. Bezoekers mogen niet zonder toestemming van Villa Viola en zonder bijbetaling overnachten in het vakantiehuis van de gast.
 11. Villa Viola behoudt zich ten alle tijden het recht voor bij gewijzigde omstandigheden de boeking eenzijdig te kunnen annuleren en zal in voorkomend geval de gast hierover informeren.

Annulering door de gast, omboeking, of vervanging personen

 1. Een gast kan altijd annuleren. Bepalend voor de hoogte van de annuleringskosten is het moment van ontvangst van de annulering bij Villa Viola. De gast wordt aangeraden om per e-mail te annuleren.
 2. Als een gast wil annuleren, dan kan Villa Viola annuleringskosten berekenen voor de huurperiode en/of onkosten. Bij de berekening van de annuleringskosten wordt rekening gehouden met de gereserveerde huurperiode en de andere services, behorende bij de reservering. De annuleringskosten bedragen:
  1. Voor de annulering tot en met de 43 ste dag voor de afgesproken aankomstdatum: 30% van de huursom (inclusief bijkomende kosten);
  2. In geval van annulering van 42 tot en met 29 dagen voor aankomst: 60% van de huursom (inclusief bijkomende kosten).
  3. In geval van annulering van de 28 ste tot en met de laatste dag voor de overeengekomen huurperiode: 90% van de huursom (inclusief bijkomende kosten);
  4. Voor latere annulering of bij het niet verschijnen wordt de volledige huursom (inclusief bijkomende kosten) bij gast in rekening gebracht.
 3. Het bij annulering verschuldigde bedrag dient door de gast te worden overgemaakt op de bankrekening van Villa Viola.
 4. Wanneer een voorschot is betaald, zal deze evenredig aan bovenstaande door Villa Viola worden terugbetaald.

Overig

 1. Op de overeenkomsten tussen Villa Viola en gast is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en de Nederlandse rechter bevoegd.
 2. De administratie van Villa Viola is bepalend bij een geschil tussen Villa Viola en gast, tenzij bewijs van tegendeel door de gast.
 3. Indien gast deze algemene voorwaarden niet nakomt of overtreedt, kan Villa Viola met onmiddellijke ingang de toegang tot de vakantiehuizen en het terrein van Villa Viola ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en/of opgaaf van redenen en zonder restitutie van de huursom/de verblijfskosten.